Poloha, geografia a ekonomika Sicílie

Sicília je s rozlohou približne 25 700 kilometrov štvorcových najväčším talianskym ostrovom. Leží v Stredozemnom mori juhozápadne od pomyselnej špičky topánky Apeninského polostrova. Od Kalábrie ju oddeľuje Messinská úžina a územne sa člení na 9 provincií.

Územie Sicílie zaberá z 98,9 percent hlavný ostrov, zvyšok tvoria okolité menšie ostrovčeky. Najvyššou horou je doposiaľ aktívna sopka Etna vysoká 3 329 metrov. Ďalší činný vulkán Stromboli sa nachádza na Liparskom súostroví asi 70 kilometrov severne od Sicílie. Malta je vzdialená zhruba 100 kilometrov južným smerom, Tunisko na africkom kontinente 150 kilometrov, ešte ďalej je to na Sardíniu.

Na Sicílii nie je iba Etna

Sicília je výrazne kopcovitá so štyrmi hlavnými horstvami. Centrálne, pripomínajúce mesačný kosáčik, obklopujú Sicílske Apeniny na severe medzi Messinskou úžinou a korytom rieky Torto, masív Etny a južné pohorie Iblei. Hory tvoria takmer dve tretiny územia ostrova, nížin je približne len asi 14%. Najväčšie rieky sú v letnej sezóne prakticky úplne vysychajúce Salso a Platani.

sicilia-Sicilska-krajina-okolo-Etny.jpg

Väčšina obyvateľov sa necíti byť Talianmi, ale považujú sa za Sicílčanov. Na ostrove ich celkovo žije približne 5,1 milióna, v hlavnom meste Palerme asi 700 tisíc. Na mnohých miestach, najmä v chudobnejších dedinách, dodnes pretrval tradičný spôsob života. Hlavným problémom súčasnosti je vysoká nezamestnanosť, hlavne u mladých ľudí, kde sa počet ľudí bez práce približuje takmer k jednej tretine.

Sicílske hospodárstvo v kocke

O Sicílii panuje množstvo predsudkov. Ostrov patril tradične k najchudobnejším oblastiam Talianska, po stáročia bola jedinou šancou na slušný život emigrácia. Existenciu dodnes obávanej mafie však bežný turista nespozoruje, naopak, obyvatelia patria k najvrelším v Taliansku.

Priemysel, zvlášť petrochemický, strojársky, potravinársky a výroba elektroniky, zamestnáva okolo 20 percent obyvateľov. Industriálne významnými oblasťami sú najmä Messina, Syrakúzy, Caltanissetta a Katánia. Neopomenuteľný význam má aj ťažba nerastov, soli a metánu, rovnako ako cestovný ruch a s ním spojené služby.

Poľnohospodárstvu sa venuje asi 10% pracujúcich obyvateľov. K najvýznamnejším plodinám patria samozrejme olivy, ďalej mandle, vinič, citrusy a pistácie. Na ostrove sa darí aj korkovému dubu. Čo sa týka chovu, najrozšírenejšie sú pastviny s kozami, oveľa dôležitejší je však rybolov a následný odchov v sádkach.