História Sicílie je dlhá a pestrá

Najstaršími známymi obyvateľmi ostrova boli Sikanovia. Prvé správy o nich pochádzajú asi z tretieho tisícročia pred Kristom. K raným obyvateľom ďalej patrili Sikulovia z Kalábrie a Elymovia. Najväčší význam mali osadníci prichádzajúci z Grécka okolo 7. storočia, najmä Chalkiďania a Korinťania. Zakladali mestá aj osady a postupne osídlili väčšinu Sicílie. Časom sa nevyhli stretom s inými kmeňmi, najmä s Feničanmi a neskôr aj s Kartáginčanmi. Toto obdobie je zároveň späté s čulým obchodom, rozvojom poľnohospodárstva, remesiel aj kultúry.

Rimania si podmaňujú Sicíliu

Dôležitým historickým míľnikom bola v roku 415 pred naším letopočtom vojna so Syrakúzami. Hoci Sykarúzy nakoniec zvíťazili, na ostrove prepukla občianska vojna, ktorú úspešne využili Kartáginčania a územie si opäť privlastnili. Kartágo stratilo Sicíliu v prospech Rímskej ríše počas púnskych vojen v rokoch 264 až 241. V novovytvorenej provincii nemal sicílsky ľud právo na občianstvo, a navyše musel do úmoru otročiť pre Rimanov.

sicilia-Taormina,-perla-sicilskej-historie.jpg

Táto situácia logicky nemohla byť dlhodobo únosná a viedla k niekoľkým masovým povstaniam. Aj napriek tomu sa tu Rimania udržali pri moci takmer 700 rokov, kým ich na krátku dobu vystriedali Byzantínci. Tí vtedy chceli získať saracénske územie a ostrov mal byť k tomu prvým krokom. Ich zámer však dopadol úplne opačne.

Zlaté časy za Saracénov a Normanov

Saracéni, čo boli národy Arabov, Berberov a moslimských Španielov, obsadili do roku 878 nášho letopočtu Mazara del Vallo, Palermo a nakoniec aj Syrakúzy. Kostoly sa zmenili na mešity, v uliciach sa začalo hovoriť po arabsky, na poliach sa vysádzali nové plodiny a nastalo množstvo pozemkových reforiem. Pre ostrov konečne nastala doba rozkvetu. Rozvíjal sa obchod, ťažba surovín aj kultúra, niektoré mestá sa mohli smelo rovnať vtedajším najhonosnejším španielskym sídlam.

Vlády sa však čoskoro ujali Normani. Pokračovali v honosnej výstavbe po vzore Arabov a múdro viedli politiku zmieru s miestnym obyvateľstvom, vrátane slobody náboženstva. Ostrovu sa darilo ako nikdy predtým. Vývoj sa zmenil v druhej polovici 12. storočia, keď spory s pápežom vyústili do ozbrojeného stretu s Karlom I., vojvodom z Anjou. To využil aragónsky kráľ Peter III. a zo Sicílie urobil svoje nezávislé kráľovstvo, začiatkom 14. storočia bol ostrov pripojený k Aragónsku.

Na ceste k zjednoteniu s Talianskom

Až v roku 1734 sa Sicília stala súčasťou Neapolského kráľovstva a o niekoľko rokov neskôr Kráľovstva oboch Sicílií. V roku 1860 zjednotil Giuseppe Garibaldi Sicíliu s Talianskom, čo väčšina obyvateľov niesla veľmi ťažko. Nemálo Sicílčanov dokonca opustilo ostrov úplne. Pre Sicíliu to boli ťažké časy. Od konca 19. storočia do 80. rokov minulého storočia ostrov ovládala mafiánska Cosa Nostra, ktorej moc siahala až do v USA.

V období druhej svetovej vojny sa Sicília postavila na stranu Hitlera a stala sa významným miestom bojov v Stredozemnom mori. Dnes je Sicília moderným ostrovom, aj ona však čelí s vysokej miere nezamestnanosti, hospodárskym a sociálnym problémom a nevýznamný nie je ani faktor nelegálneho prisťahovalectva. Dôležitú úlohu hrá najmä ťažba ropy a plynu, poľnohospodárstvo a cestovný ruch.

Zaujímavé dátumy z histórie Sicílie

12 – 10 tisíc rokov: Skalné rytiny z tohto obdobia sa zachovali na hore Pellegrino a Egadských ostrovoch.
850 pr. n. l.: Založenie Palerma (pod názvom Panormos) Kartáginčanmi.
735 – 580 pr. n. l.: Vznik gréckych kolónií ako Naxos a Syrakúzy.
227 pr. n. l.: Sicília sa stáva rímskou provinciou.
765: Palermo sa pod vládou Arabov stáva po Konštantínopole druhým najväčším mestom sveta.
1072: Normanský vojvoda Roger de Hauteville dobýva "v mene kresťanskej viery" Palermo.
1282: Kráľ Karol z Anjou bol vypudený počas krvavého povstania známeho ako Sicílske vešpery.
1442: Sicília znovuzjednotená s Neapolským kráľovstvom v Kráľovstve oboch Sicílií, ktoré trvá 400 rokov.
1669: Najničivejšia erupcia Etny v histórii zrovnala Cataniu a mestá na východnom pobreží so zemou.
1806 – 1815: Briti okupujú Sicíliu a v Marsale sa začína vyrábať sherry.
1922 – 1943: Fašista Benito Mussolini takmer odstránil sicílsku mafiu.
1993: Boj s mafiánmi vrcholí uväznením sicílskeho kmotra Salvatore Riina.