Služby pre hendikepovaných

Služby pre osoby s postihnutím a so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie

Pojazdné kreslo až na miesto v kabíne

Pre pohodlnú prepravu na letisku je možné zadarmo zaistiť pojazdné kreslo. Pokiaľ chcete využiť tieto služby, je potrebné ich nahlásiť do 48 hodín pred plánovaným odletom.

Pojazdné kreslo do schodov

Zadarmo si môžete objednať pojazdné kreslo do schodov. Službu stačí zariadiť ešte 48 hodín pred plánovaným odletom.

Pojazdné kreslo na dlhšie vzdialenosti

Aj na dlhšie vzdialenosti po letisku vám zadarmo pripravíme pojazdné kreslo. Túto službu je potrebné zabezpečiť do 48 hodín pred plánovaným odletom.

Preprava kolieskového kresla bez asistencie

Pokiaľ potrebujete prepraviť kolieskové kreslo, stačí túto službu zaistiť vopred, a to do 48 hodín pred plánovaným odletom. Vozík od vás personál prevezme pri nástupe do lietadla a uloží do batožinového priestoru. Preprava kolieskového kresla je zadarmo.

Nepočujúci cestujúci

Aby aj pre nepočujúcich cestujúcich bol zaistený pohodlný let bez komplikácií, je potrebné, aby sa ako nepočujúci cestujúci do 48 hodín pred plánovaným odletom nahlásili. Iba tak bude posádka s jeho prítomnosťou počítať a prispôsobí tomu let.

Nevidiaci cestujúcí so psím doprovodom

V rámci zaistenia čo najpohodlnejšieho letu bez zbytočných komplikácií je potrebé nahlásiť prítomnosť nevidiacej osoby so psím doprovodom vopred. Posádka lietadla musí počítať s tým, že na palube bude slepecký pes.

Cestujúci na nosítkach

Pokiaľ je nutná preprava na nosítkach, je potrebné ju vopred nahlásiť, a to maximálne 48 hodín pred plánovaným odletom. V lietadle potom pre takto postihnutú osobu bude rezervovaných až 12 miest.

Cena služby

Cena je závislá na konkrétnom lete

Všetky služby je potrebné zaistiť s dostatočným predstihom. 
 

Objednávka a detailné informácie