1. Fischer.sk
  2. Chorvátsko
  3. Dôležité informácie

Dôležité informácie o Chorvátsku

Chorvatsko-je-rozmanite,-ako-ukazuje-pobrezie-pri-Dubrovniku.jpg

Pozrite si dôležité informácie z každodenného života v Chorvátsku, ktoré oceníte v priebehu vašej dovolenky.

Štátne zriadenie

Chorvátsko je republika, ktorej vyhlásením v roku 1991 začal rozpad Juhoslávie. Hlavou štátu je prezident spolu s predsedom vlády. Krajina má jednokomorový parlament volený na štyri roky.

Administratívne členenie

Administratívne sa Chorvátsko delí na 21 žúp, ktoré sú obdobou našich krajov. Tie sa ďalej členia na okresom podobné občiny.

Časový posun

V Chorvátsku je rovnaký čas ako v Slovenskej republike, teda stredoeurópsky, vrátane pravidelného prechodu na letný čas.

Mena a peniaze

Chorvátskou menou je kuna (HRK), ktorá sa delí na 100 lipa. V obehu sú mince v hodnotách 1, 2, 5, 10, 20 a 50 líp, 1, 2, 5 a 25 kún a bankovky v hodnotách 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 a 1 000 kún. V krajine je na väčšine miest prijímané ako platidlo aj euro.

Komunikácia

Internet

Internet je dobre dostupný vo všetkých väčších mestách i letoviskách. WiFi siete sú bežné nielen v hoteloch, ale tiež v kaviarňach a nákupných centrách. Existuje tiež celý rad špecializovaných internetových kaviarní alebo internetových kútikov s počítačom v lepších hoteloch.

Pošta

Poštové úrady sú v každej väčšej obci, otvorené majú spravidla cez pracovný týždeň od 7:00 do 19:00 hod. a v sobotu dopoludnia. V menších mestách sú otváracie hodiny kratšie. Pohľadnice a známky zakúpite mimo pošty aj v bežných obchodoch a trafikách. Zásielka dorazí do Slovenskej republiky do troch až štyroch dní.

Telefonovanie

GSM pokrytie je perfektné, iba v horských oblastiach môže byť signál slabý alebo miestami nedostupný. Všetci lokálni operátori majú roamingové zmluvy so slovenskými, spojenie do Slovenskej republiky teda funguje bez problémov. Domov môžete telefonovať aj z hustej siete telefónnych búdok na karty, ktoré sa predávajú v obchodoch, trafikách alebo na poštách.

Chorvaske-hotely-su-dobre-vybavene-internetom-i-telefonnym-signalom.jpg

Dôležité čísla

  • Medzinárodná predvoľba Chorvátska: +385
  • Integrovaný záchranný systém – hasiči, polícia, záchranná služba: 112

Kontakty na úrady

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Záhrebe

Prilaz Gjure Deželića č. 10
10000, Záhreb
Chorvátsko
Tel.: +385 14877070
Fax: +385 14877078
Mobil: +385 98278182 (pohotovostná služba)

Úradné hodiny konzulárneho úseku: pondelok - piatok: 9:00 – 12:00 hod.

Zdravotná starostlivosť

Zdravotná starostlivosť je na vyspelej európskej úrovni. Chorvátsko má so Slovenskou republikou uzatvorenú medzinárodnú Zmluvu o sociálnom zabezpečení. Podľa nej je ošetrenie a neodkladná starostlivosť poskytovaná slovenským občanom iba na základe Európskeho preukazu poistenca, ktorý vydáva príslušná poisťovňa. Nárok na zdravotnú starostlivosť je možné uplatniť u všetkých zmluvných lekárov a zariadení Chorvátskeho úradu zdravotného zabezpečenia, ktorých je v krajine dostatok.

Zdravotné poistenie slovenských poisťovní však nepokrýva prepravu a repatriáciu v prípade zranenia či choroby a iné špeciálne prípady. Preto si pred cestou zabezpečte zdravotné poistenie, s ktorého uzatvorením vám v prípade záujmu ochotne pomôžeme.

Colné predpisy

Chorvátske colné predpisy sú úplne v súlade s normami Európskej únie, teda aj so slovenskými. V praxi to znamená, že pre turistov pri bežnom pobyte neplatia žiadne zvláštne obmedzenia. Pre dovoz či vývoz je nutné iba colne deklarovať miestnu a cudziu menu presahujúcu hodnotu 10 000 eur.

Tovar, dovážaný zo štátov Európskej únie, nepodlieha clu. Výrobky podliehajúce spotrebnej dani, teda pivo, víno, lieh, minerálne oleje a tabakové výrobky sú od nej oslobodené iba pri dodržaní maximálneho stanoveného množstva (viac na: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_cs.htm).

Podrobné informácie vrátane informácií o cestovaní s domácimi zvieratami nájdete na stránkach Colnej správy Chorvátskej republiky.

Colné zákazy a obmedzenia

Do Chorvátska je zakázané dovážať drogy a iné omamné látky. Dovoz liekov je povolený v množstve zodpovedajúcom osobnej potrebe po dobu najviac jedného mesiaca, preto je vhodné zobrať si so sebou príslušnú lekársku dokumentáciu.

Zvláštne povolenie je potrebné pre vývoz vrakov lodí, objektov v nich a ďalších nálezov kultúrnej či historickej hodnoty.

(Aktualizované podrobnosti nájdete na webových stránkach MZV o Chorvátsku.)