1. Fischer.sk
  2. Taliansko
  3. História Talianska

História Talianska

Taliansko-Taliansko-je-doslova-prespikovane-neskutocnym-historickym-bohatstvom.jpg

Taliansko bolo počas celej svojej existencie považované za jednu z najvýznamnejších krajín v Stredomorí. Šírilo vzdelanie a kultúru. 

Už v 9. storočí pred naším letopočtom žili na území Talianska Italikovia. Latinská civilizácia sa začala šíriť po celom Apeninskom polostrove. Hlavnú zásluhu na tom mal staroveký Rím

V 16. storočí bola väčšina talianskeho územia pod správou Francúzska alebo Španielska. Svoju časť si z pomyselného talianskeho koláča zobral i Pápežský štát, a to vďaka niekoľkým ťaženiam pápeža Júlia II., ktorý v roku 1506 získal Bolognu a mesto Perugia.

Zjednotenie Talianska

16. a 17. storočie sú obdobím postupného ekonomického úpadku Talianska. Po reformácií a mnohých náboženských bojoch poklesol i celoeurópskych politický význam pápeža. Oslabené Taliansko sa stalo terčom dobyvačného Napoleona. Na krajinu to však nemalo iba negatívny vplyv. Vďaka týmto udalostiam padol v Taliansku feudalizmus a začali vznikať celonárodné zjednotiteľské tendencie. Tie nakoniec uspeli a po národno-oslobodeneckých bojoch bol v roku 1870 pripojený Rím a kráľom celého Talianska sa stal Viktor Emanuel.

Pretrvávajúca zaostalosť krajiny však viedla k politickej nestabilite, čo so sebou nesie takmer vždy nacionalistické nálady. V tom čase sa Taliansko politicky orientovalo na Nemecko a Rakúsko-Uhorsko, s ktorými v roku 1882 založilo Trojspolok, ktorý bol namierený proti Francúzsku. 24. mája 1915 Taliansko otočilo, uzmierilo sa s Francúzskom a vojensky sa zapojilo do prvej svetovej vojny na strane Dohody.

Osudy talianskeho štátu počas svetových vojen i po nich

Po prvej svetovej vojne sa Benito Mussolini stáva ministerským predsedom a v krajine je nastolený totalitný režim. Spojenie s Hitlerom zatiahlo krajinu do druhej svetovej vojny, v ktorej bolo Taliansko de facto porazené. Mussolini bol odstránený už v roku 1943, ale krajina bola okamžite obsadená Nemeckom.

Po vojne prišlo k odstráneniu monarchie a 18. 6. 1946 bola vyhlásená Talianska republika. Taliansko sa zapojilo do Marshallovho plánu a v roku 1949 sa stalo členom NATO. V roku 1957 bolo Taliansko spoluzakladateľom Európskeho hospodárskeho spoločenstva, z ktorého sa v roku 1993 stala Európska únia.