1. Fischer.sk
  2. Slovinsko
  3. Podnebie a počasie

Podnebie a počasie v Slovinsku

Slovinsko, napriek jeho relatívne malej rozlohe, ovplyvňujú tri druhy podnebia. Na severozápade sa týčia horské chrbty Júlskych Álp a klíma je tu premenlivá, daždivá, s tuhými zimami a miernymi letami. Na pobreží Jadranského mora pôsobí stredozemná klíma s teplými letami a miernymi zimami. Na východe Slovinska panuje kontinentálne podnebie s výraznejšími teplotnými rozdielmi medzi letom a zimou.

Priemerné teploty v Slovinsku (v tieni, v °C)

Slovinsko-teplota.jpg

Priemerné zrážky v Slovinsku (v mm)

Slovinsko-zrazky.jpg

Priemerné teploty morskej vody v Slovinsku (v °C)

Slovinsko-more.jpg