Doprava a preprava v Slovinsku

Slovinská diaľničná sieť patrí medzi najhustejšie v krajinách bývalej Juhoslávie. Napokon aj úplne prvý úsek diaľnice v Juhoslávii bol otvorený v roku 1972 práve v Slovinsku. Odvtedy sa dĺžka diaľnic v krajine zmnohonásobila na niekoľko stoviek kilometrov a umožňuje pohodlné cestovanie do všetkých veľkých slovinských miest.

Diaľničné známky a ich ceny

Diaľnice a diaľničné obchvaty sú značené písmenom A na zelenom podklade (avtoceste), rýchlostné cesty písmenom H na modrom podklade (hitra cesta). Všetky sú platené a na ich využívanie je bezpodmienečne potrebné zakúpiť si a správne nalepiť diaľničnú známku (vinjeta). Pokuta za jazdu bez známky je 300 až 800 €.

Prehľad slovinských diaľničných známok pre osobné automobily do 3 500 kilogramov (ceny sú z roku 2014):

 • Ročná - 95,00 €
 • Mesačná - 30,00 €
 • Týždenná - 15,00 €

Základné pravidlá na cestách Slovinskom

Pravidlá cestnej prevádzky sa takmer nelíšia od tých slovenských. Platí teda povinnosť jazdiť s rozsvietenými svetlami po celých 24 hodín, používať reflexnú vestu pri opustení vozidla na diaľnici alebo rýchlostnej ceste a zákaz používania mobilných telefónov za jazdy s výnimkou hands-free alebo head-set.

Dodržiavajte dôsledne pravidlá premávky, lebo pokuty za ich porušenie sú výrazne vyššie ako v Slovenskej republike a dovolenka by sa vám značne predražila. Medzi niektoré drobné odlišnosti patrí napríklad:

 • Jednotná minimálna hĺbka 3 milimetre pre letné aj zimné pneumatiky
 • Zákaz vjazdu do križovatky, ak na semafore svieti oranžová
 • Maximálna povolená hranica alkoholu v krvi 0,5 promile
Turisticky-vlacik-v-slovinskych-jaskyniach,-skutocna-zeleznicna-siet-na-povrchu-meria-1-200-kilometrov.jpg

Najvyššie povolené rýchlosti pre osobné vozidlá a motocykle

 • V obci - 50 km/h
 • Mimo obce - 90 km/h
 • Na rýchlostnej ceste- 100 km/h
 • Na diaľnici - 130 km/h

Najvyššie povolené rýchlosti pre osobné autá s prívesmi, karavány a nákladné vozidlá do 7,5 ton

 • V obci - 50 km/h
 • Mimo obce - 80 km/h
 • Na rýchlostnej ceste - 80 km/h
 • Na diaľnici - 80 km/h

Za prekročenie povolenej rýchlosti môžete dostať pokutu vo výške 100 až 1 500 €.

Najmä počas letnej turistickej sezóny počítajte na slovinských hraniciach s dlhšou odbavovacou dobou. Dôkladné kontroly sa týkajú dokladov aj vozidiel so zameraním na ich legálny pôvod. Odporúčame preto vlastníkom vozidiel, ktoré neboli zakúpené priamo od autorizovaného predajcu ako úplne nové, aby si pred cestou nechali overiť pôvod svojho vozidla. Slovinskí policajti v minulých rokoch pre dôvodné podozrenie nezákonného pôvodu zabavili už množstvo vozidiel.

Cestovanie s deťmi a zdravotne postihnutými

Každé dieťa, ktoré cestuje po Slovinsku, musí bezpodmienečne vlastniť svoj vlastný cestovný doklad. Ak sa pri kontrole preukáže, že dieťa je bez cestovného dokladu, hrozí rodičom pokuta vo výške až 400 €. Deti mladšie ako 12 rokov alebo nižšie ako 150 centimetrov nesmú sedieť na mieste spolujazdca a musia byť zabezpečené v autosedačke zodpovedajúcej ich veku a váhe.

Držitelia kariet ZŤP žiadne zvláštne výhody či zľavy, ako napríklad na diaľničných poplatkoch, nemajú. Nemôžu vchádzať do peších zón a parkovať v nich, ani parkovať zadarmo na platených parkoviskách. Karta ich naopak oprávňuje na parkovanie na miestach:

 • Vyhradených pre vozíčkarov
 • So zákazom stánia až po dobu 2 hodín, ak nevytvárajú prekážku premávky
 • Kde je povolené parkovanie na chodníku, ak zabezpečia vedľa vozidla prechod pre chodcov v minimálnej šírke 1,6 metra

Jazda s vypožičaným vozidlom po Slovinsku

Vodič musí mať pri sebe, v prípade vstupu na územie Slovinska s vozidlom vypožičaným alebo na leasing, platné oprávnenie vlastníka vozidla na jeho používanie v danom období. Forma plnej moci nie je štandardizovaná, mala by však byť spísaná v slovinčine alebo angličtine a obsahovať údaje aspoň o vlastníkovi (splnomocniteľovi), vodičovi (splnomocnenom), vozidle a dobe trvania zapožičania. Nemusí byť notársky overená, stačí podpísaný originál.

Sieť miestnych autopožičovní aj veľkých medzinárodných sietí (Europcar, Herzt, Sixt) funguje veľmi dobre, vrátane ich zastúpenia v hoteloch alebo na letiskách.

Lietadlom a železnicou

Slovinsko disponuje troma medzinárodnými letiskami. Najdôležitejšie z nich je Letisko Jože Pučnika Ľubľana, pri Maribore sa rozprestiera Letisko Edvarda Rusjana a blízko Portorože funguje letisko Sečovlje.

Rozvinutá je aj železničná sieť, ktorá zahŕňa vyše 1 200 kilometrov tratí, takmer z polovice elektrifikovaných. Dostanete sa po nich do všetkých dôležitých oblastí.