Fauna a flóra v Slovinsku

V Slovinsku nájdete len jediný národný park, a to Triglavský vo vápencovej oblasti Júlskych Álp. Príroda však túto krajinu nešetrila a nadelila jej toľko krás, že vám na ich spoznanie jedna dovolenka určite stačiť nebude. Nie náhodou je 8 percent plochy Slovinska zahrnutých do ochranných zón.

Kvety a stromy Slovinska

Rastlinná ríša vďačí za svoju rozmanitosť, predstavujúcu 3 000 rastlinných druhov, z ktorých je 60 endemických, predovšetkým geografickej polohe Slovinska. Leží totiž na rozhraní alpskej oblasti, jadranského prímoria, Panónskej nížiny a vápencového krasu.

Slovinska-priroda-udivuje-aj-svojim-suznenim-s-clovekom.jpg

K najvzácnejším druhom slovinskej flóry patrí napríklad triglavský horec a triglavská ruža, ktoré kvitnú v období od mája do septembra. Vo vyšších horských polohách rastú väčšinou kosodreviny a smrekovce, smerom do údolia prechádzajúce do listnatých porastov bukových lesov. Jadranské pobrežie lemuje stredomorská vegetácia cyprusov, paliem a oleandrov.

Typická zver v Slovinsku

Najznámejším a pre Slovinsko najtypickejším živočíchom je kozorožec, v minulosti takmer na pokraji vyhubenia. V poslednom období týchto nádherných zvierat, národného symbolu krajiny, opäť pribúda. Pri návšteve jaskyne Postojna si môžete pozrieť unikátneho macaráta jaskynného.

V rozľahlých lesných oblastiach žije vo veľmi vysokom počte medveď hnedý, vysoká a čierna zver. Miestne bystriny sú bohaté na endemický druh pstruha obyčajného potočného.