Vznešená história Portugalska

História Portugalska siaha až do ďalekej histórie. Toto územie obývali už neandertálci a neskôr tu svoje kolónie vybudovali fenickí moreplavci. Po nich do oblasti prenikli Kelti, Kartáginci, Rimania a Arabi. Tí tu pevne vládli až do 11. storočia. Najväčšia stopa arabského osídlenia je vidieť na pobreží Algarve, ktoré moslimovia ovládali ešte ďalších 200 rokov.

Okolo roku 1139 sa z Portugalska stáva najskôr grófstvo a neskôr kráľovstvo. Prvým kráľom je Alfonz I. Portugalský. Hranice získali definitívny tvar v roku 1249, kedy Alfonz III. dobyl Algavre. To všetko bolo výsledkom tzv. reconquisty, teda znovuzískavania vplyvu na Pyrenejskom polostrove európskou civilizáciou na úkor tej arabskej.

V znamení zámorských objavov

V 15. storočí sa Portugalsko stalo veľmocou v oblasti moreplavectva. Portugalskí námorníci začali objavovať Afriku, Indiu, Indonéziu a Čínu, a vďaka tomu sa im podarilo získať rozsiahle kolónie. Najznámejšími portugalskými moreplavcami boli Bartolomeu Dias a Vasco di Gama.

Portugalcom sa podarilo preplávať aj Atlantický oceán a na začiatku 16. storočia začala kolonizácia Brazílie. Portugalsko sa vtedy stalo jedným z významnejších centier medzinárodného obchodu a hralo významnú úlohu v kolonizácii nových území.

Portugalsko-Pamätnik-zamorskym-plavcom-a-objavitelom-v-Lisabone.jpg

Zo svetového hráča lokálnym outsiderom

Neskôr sila Portugalska slabla a krajina stratila svoju povesť svetovej mocnosti. V roku 1580 dokonca územie ovládlo na niekoľko desaťročí susedné Španielsko. Odvtedy panuje medzi obidvoma národmi silná nedôvera.

Po šesťdesiatich rokoch sa Portugalsko znovu osamostatnilo a obnovilo svoje postavenie vďaka zlatu z Brazílie. Invázia Napoleona v roku 1807 a strata Brazílie v roku 1825 však znamenala intenzívne prehlbovanie chudoby. Nakoniec sa krajina v rokoch 1828 až 1834 zmietala v občianskej vojne.

Od diktátorov cez karafiáty až do EU

Portugalsko vstúpilo do 20. storočia ako jedna z najchudobnejších európskych krajín, preto sa tu veľmi darilo diktátorskym vládam. Od vzniku republiky (1910) až do Karafiátovej revolúcie v roku 1974, kedy sa krajina vydala na cestu demokracie, sa tu striedal jeden diktátorský generál za druhým.

V roku 1986 sa Portugalsko stáva členom Európskeho spoločenstva, predchodcu dnešnej Európskej únie. O 13 rokov neskôr prijíma menu euro a predáva Číne svoju poslednú kolóniu, Macao.