1. Fischer.sk
  2. Belgicko
  3. Poloha a geografia

Stručný zemepis Belgicka

Belgicko patrí s rozlohou 30 528 kilometrov štvorcových k menším európskym štátom. Je síce prímorskou krajinou, ale dĺžka jeho pobrežia pri Severnom mori dosahuje iba niekoľko desiatok kilometrov.

Belgické kráľovstvo sa nachádza v západnej Európe. Jeho severozápad ohraničuje kanál La Manche, severnú hranicu má s  Holandskom a juhovýchodnú s Nemeckom. Južnými a juhozápadnými belgickými susedmi sú Luxembursko a Francúzsko.

Povrch a vodstvo Belgicka

Belgicko je prevažne rovinatou krajinou. Jeho severnú časť pokrývajú pobrežné nížiny prechádzajúce smerom na juh do centrálnej roviny, ktorá sa až na samotnom juhu mierne zvyšuje na Ardenskú pahorkatinu nepresahujúcu výšku 700 metrov nad morom. Najvyšším vrchom Belgicka je s 694 metrami Signal de Botrange.

Typicka-belgicka-krajina.jpg

Najdlhšími riekami je trio Šelda (200 km na belgickom území), Máza (183 km) a Yser (50 km). Všetky tri ústia do Severného mora. Iba rieka Oise (20 km) odvádza svoje vody do kanála La Manche (vo Francúzsku sa vlieva do Seiny). Žiadne z početných belgických jazier (väčšinou priehrady ako napr. Gileppe, Eupen, Robertville) nedosahujú významnejšiu rozlohu.

Vďaka rovinatému povrchu Belgicka sú vodné toky a plochy prepojené hustou sústavou kanálov.

Demografia a náboženstvo Belgicka

V Belgicku žije viac ako 11 miliónov obyvateľov. Najľudnatejším mestom je aglomerácia Bruselu (viac ako 2,5 milióna obyvateľov), viac ako milión majú ešte Antverpy. Nasleduje Lutych (750 tisíc), Gent (600 tisíc) a Charleroi (500 tisíc). Ďalšie veľké mestá sú Bruggy, Lovaň, Mons a Kortrijk.

Už od stredoveku je Belgicko nábožensky i administratívne rozdelené na dve oblasti – protestantské Flámsko na severe a katolícke Valónsko na juhu. Každá z nich je rozčlenená na 5 regiónov, administratívne teda tvorí Belgicko 10 krajov. V súčastnosti prevláda na 75 % katolícka viera, 25 percent tvoria protestanti. Odhaduje sa, že mimo toho žije v krajine približne pol milióna moslimov.

Úradnými jazykmi sú francúzština (používa ju približne 42 % obyvateľov) a flámčina (53 %), jedno percento obyvateľov hovorí po nemecky. Bez problémov sa dohovoríte aj po anglicky.

Belgicko je ekonomicky veľmi vyspelý štát a z hľadiska HDP na obyvateľa je na 21. mieste na svete. Od 90. rokov minulého storočia sa etabluje predovšetkým ako administratívne a výkonné centrum, ako i sídlo najvýznamnejších riadiacich inštitúcií Európskej únie.