1. Fischer.sk
  2. Belgicko
  3. Praktické informácie

Praktické informácie pred cestou do Belgicka

Chystáte sa do Belgicka? Možno sa vám zíde niekoľko rád v súvislosti so základnými aspektami života v tejto vyspelej západoeurópskej krajine.

Vychutnajte-si-krasy-Belgicka-bez-starosti.jpg

Elektrický prúd

Pripravte sa na elektrickú sieť podobnú tej našej, iba zásuvky sú dvojkolíkové a bez uzemnenia. Adaptér je preto nutný iba pre prístroje s guľatou trojkolíkovou zástrčkou, ploché zástrčky s dvoma kolíkmi je možné bez problémov používať.

Pitná voda

Nemusíte sa ničoho obávať, voda z vodovodu je všade pitná. To vám, samozrejme, nebráni v zakúpení balenej vody, napr. mineralizovanej.

Bezpečnosť a kriminalita

Bezpečnostná situácia v Belgickom kráľovstve je v porovnaní s ostatnými rokmi zložitejšia. Odporúča sa dbať najmä vo veľkých mestách na zvýšenú opatrnosť, vyhýbať sa miestam s vyššou koncentráciou ľudí a obmedziť cestovanie mestskou hromadnou dopravou.

V ostatných rokoch vzrástla drobná pouličná kriminalita, najmä vreckové krádeže. Preto je rozumné nenosiť pri sebe vyššiu hotovosť, nevystavovať na obdiv šperky či iné cennosti a strážiť si svoju batožinu.