1. Fischer.sk
  2. Grécko
  3. História Grécka

História Grécka

Grecko-0-Dlha-staroveka-historia-sa-prejavuje-na-celom-greckom-uzemi.jpg

Dejiny Grécka sú najdlhšími zaznamenanými dejinami zo všetkých európskych krajín. Prvé záznamy sa datujú do druhého tisícročia pred naším letopočtom. Neolitické nálezy však dokazujú existenciu tohto národa už v 7. tisícročí pred naším letopočtom.

Významné kultúry

Najstaršia Minojská kultúra sa začala rozvíjať predovšetkým na Kréte. Počas jej trvania bolo postavených množstvo palácov, napríklad Faistos či Knóssos. Zanedlho dochádza k invázii Mykénčanov a Kréta a minojská kultúra upadajú.

Mykénska civilizácia bola ďalšou významnou kultúrou tohto obdobia. Svoj vrchol zaznamenala v 14. až 13. storočí. Bola zničená tzv. morskými národmi a Dórmi na prelome 13. a 12. storočia. S príchodom Dórov nastáva v Grécku doba temna. Pod vplyvom zlého hospodárskeho vývoja klesá počet obyvateľov o celú jednu desatinu.

Utváranie mestských štátov

V období od 8. do 6. storočia sa situácia začína zlepšovať a vytvárajú sa základy systému mestského štátu, tzv. polis. V tomto období dochádza aj k spoločenských zmenám. Hlavné slovo vo vývoji krajiny majú predovšetkým mestské štáty Atény a Sparta

Grécko pred naším letopočtom

V 6. storočí sa grécke osady dostávajú pod perzskú nadvládu. Nastáva obdobie neustálych bojov s Peržanmi, ktorí sú nakoniec porazení v bitke pri Maratóne. Ďalší útok z perzskej strany prišiel o 10 rokov neskôr, kedy Gréci Peržanov úplne potlačili. Netrvalo dlho a Grécko sa opäť dostáva do vojny, tentokrát do vojny Peloponézskej

V gréckej histórii nesmieme vynechať ani významnú úlohu Alexandra Veľkého, macedónskeho kráľa, ktorý výrazne rozšíril územie Grécka. Po jeho smrti bola obrovská ríša rozdelená medzi vojvodcov macedónskeho vojska a potom nasleduje pomalý rozklad helenistických štátov a vzostup Ríma. 

Okolo roku 200 pred naším letopočtom sa Grécko stalo rímskou provinciou. Potom, ako sa Rímska ríša rozdelila na východnú a západnú časť, spadá Grécko pod nadvládu Byzantskej ríše. Kresťanstvo sa stalo štátnym náboženstvom.

Grécko nášho letopočtu

V roku 1453, po dobytí Konstantinopola, sa Grécko dostáva pod tureckú nadvládu a nastáva tak jeho úpadok. Keďže grécka provincia mala malý význam, bola napadnutá a spustošená slovanskými kmeňmi. Len vďaka spôsobu vidieckeho života a kresťanstvu, ktoré tu pretrvávalo, sa podarilo uchovať grécku kultúru.

Moderná história

V modernej histórii Grécka je významným medzníkom vojna za nezávislosť v rokoch 1821 - 1832. V roku 1864 sa Grécko stalo konštitučnou monarchiou na čele s Ottom Bavorským.

V roku 1922 sa odohrala tzv. Maloázijská katastrofa. Gréci sa pokúsili znovu dobyť svoje územia v Malej Ázii, ale utrpeli veľkú porážku. Následkom boli asi 2 milióny utečencov, ktorí sa usídlili v Grécku. Táto udalosť sa negatívne odrazila na ekonomike krajiny.

V roku 1936 sa chopil moci pravicovo extrémny diktátor, generál Metaxas. 25. októbra 1940 predložil Mussolini Grécku ultimátum, ktoré však generál Metaxas odmietol. Vo vojne v rokoch 1940 až 1941 porazila grécka armáda taliansku armádu podporovanú Nemeckom. Od tejto udalosti sa slávi deň „Ochi” ako národný sviatok s vojenskými prehliadkami.