Malorská fauna a flóra stoja za pozornosť

Vegetácia na Malorke je pestrá. V pohoriach rastú borovice (pínie) a zvláštny druh duba. Rozšírené sú i olivové a mandľové háje. V centre ostrova sa pestuje rohovník alebo svätojánsky chlieb, v údoliach pomarančovníky a citrónovníky. Typickým ostrovným stromom je palma, ktorá tu však bola prvýkrát vysadená až v priebehu 19. storočia.

Zvieratá Malorky

Ostrovnú faunu zastupujú rôzne druhy vtákov, hlavne čajky, kormorány a nočné volavky. V niektorých oblastiach sa vyskytujú sokoly, straky, drozdy, sláviky a lysky. Čo sa zvierat týka, žijú prevažne v horách. Tam môžete vidieť ovce, divoké kozy alebo králiky. Významná je žabka nazývaná ferreret.

Spanielsko-09-Malorca-Bujne-rastlinstvo-Malorky.jpgk