Základný slovensko-francúzsky slovník

Úradným jazykom Francúzskej republiky je francúzština. Nie je na škodu naučiť sa niekoľko základných francúzskych výrazov.

Pozdravy

Slovensky Francúzsky
Dobrý deň, (pane)  Bonjour, monsieur (výslovnosť: bö žu:r mesjö)
Dobrý večer, (pani)  Bonsoir, madame (bö sua:r madam)
Dobrú noc, (slečna)  Bonne nuit, mademoiselle (bon nui madmuazel)
Dovidenia!  Au revoir! (o revua:r)
Ahoj! Salut! (salü)

Zdvorilostné frázy

Ďakujem Merci (mersi)
Ďakujem pekne Merci bien (mersi bjë)
Ďakujem mnohokrát Merci beaucoup (mersi boku)
Nie je zač Pas de quoi (padekua)
Prepáčte mi, prosím Vás Excusez-moi (ekskuze mua)
Prosím S´il vous plait (sil vu ple)
Prepáčte  Pardon (pardo)

Súhlas

Áno Oui (ui)
Nie Non (nö)

Ďalšie frázy

Posaďte sa, prosím  Asseyez-vous, s´il vous plait (aseje vu sil vu ple)
Veľa šťastia!  Bonne chance! (bö šä:s)
Počkajte, prosím  Attendez, s´il vous plait (atäde sil vu ple)
Kto je to?  Qui est-ce? (ki es)
Čo je to?  Qu´est-ce que c´est? (keske se)
To je život  C´est la vie (se la vi:)
Hovorím po česky  Je parle tcheque (že parl ček)
Nehovorím po francúzsky  Je ne parle pas francais (že ne parl pa frase)
Hovorím trochu po francúzsky  Je parle un peu francais (že parl äpë fräse)
Koľko to stojí? Combien ca coute? (köbjä sa kut?)
Hovorte, prosím, pomaly  Parlez lentement, s´il vous plait (parle lätemä sil vu ple)
Chcel(a) by som  Je voudrais (že vudre)
Hľadáte niečo?  Vous cherchez quelque chose? (vu šerše kelke šo:z)
Kde je?  Oú est? (u: e?)
Kde bývate?  Oú habitez-vous? (u:abitevu)
Koľko máte rokov?  Quel age avez-vous? (kela:ž avevu)
Kde pracujete?  Oú travaillez-vous? (u:travaje vu)
Koľko je hodín? Quelle heure est-il? (kele:r etil)
Volám sa... Je m´appelle... (ž mapel)