1. Fischer.sk
  2. Francúzsko
  3. Dôležité informácie

Kontakty na úrady a iné dôležité informácie o Francúzsku

Štátne zriadenie

Francúzsko je poloprezidentskou parlamentnou republikou. Prezident i Národné zhromaždenie (dolná komora parlamentu) sú volení na päťročné obdobie, horná komora (senát) na tri roky. Prezident vymenováva predsedu vlády, predsedá kabinetu ministrov a riadi ozbrojené zložky krajiny.

Administratívne členenie

Francúzska republika sa delí na 18 čiastočne samosprávnych regiónov. Ďalej sa člení na 101 departmentov (5 z nich je zámorských), 342 arrondissementov (na úrovni našich okresov) a 2 054 kantónov. Arrondissementy a kantóny nemajú vlastnú samosprávu a sú iba administratívnym prvkom.

Francuzsko-Hlavne-francuzske-mesto-Pariz.jpg

Jazyky

Úradným jazykom je francúzština, románsky jazyk spájajúci v sebe okrem iného latinčinu, keltský jazyk a vplyvy germánskych jazykov. Okrem toho sa využíva nemčina a arabčina.

Časový posun

Vo Francúzsku nemusíte hodinky prestavovať. Nachádza sa v rovnakom časovom pásme ako SR a používa aj prechod na letný čas.

Mena a peniaze

Vo Francúzskej republike sa platí eurom. Sieť bankomatov je veľmi hustá, platobnú kartu prijímajú prakticky všetky obchody a inštitúcie.

Komunikácia

Francúzsko patrí k najvyspelejším štátom v Európe s dokonalou komunikačnou sieťou.

Internet

Internetové služby sú na vyššej úrovni ako v SR, bezplatný WiFi signál pre pripojenie k internetu pokrýva takmer všetky nákupné centrá, verejné budovy a hotely.

Pošta

Na pobočky pošty (s typickým žlto-modrým logom) narazíte v každej väčšej obci po celom Francúzsku. Ich obvyklé otváracie hodiny v mestách sú počas pracovných dní od 9:00 do 18:00 hod., v sobotu od 9:00 do 13:00 hod. Zásielka do Slovenskej republiky príde do niekoľkých dní.

Telefonovanie

Vo Francúzsku pôsobia najväčší svetoví mobilní operátori a po zrušení roamingových poplatkov v júni 2017 môžete z mobilného telefónu telefonovať v Európskej únii za cenu bežnej domácej tarify.

Dôležité čísla

  • Telefónna predvoľba Francúzska – 0033
  • Komplexný jednotný záchranný systém (polícia, hasiči, lekári) – 112
  • Prvá pomoc (SAMU) – 15
  • Polícia (Police nationale) a žandári (Gendarmerie) – 17
  • Hasiči (Sapeurs-pompiers) – 18

Kontakty na úrady

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Paríži

125 rue du Ranelagh,
75016, Paris, Francúzsko
Tel.: +33 171937333
Fax: +33 142887653
Mobil: +33 672076832 (pohotovostný mobil)

Zdravotná starostlivosť

Zdravotná starostlivosť vo Francúzsku je jednou za najvyspelejších v Európskej únii. Slovenský občan má v rámci platnej Európskej karty zdravotného poistenia nárok na nutnú a neodkladnú zdravotnú starostlivosť v prípade ohrozenia života alebo zdravia. V prípade úrazu, choroby či dlhodobej hospitalizácie sa odporúča pred dovolenkou vo Francúzsku uzatvoriť cestovné pripoistenie, ktoré pokryje dlhodobé náklady za zdravotnú starostlivosť a prípadnú repatriáciu. Za neakútne ošetrenie sa platí priamo u lekára v hotovosti za potvrdenie pre zdravotnú poisťovňu (feuille de soins).

Francie-Avignon,-davne-sidlo-papeza.jpg

Colné predpisy

Vo Francúzsku platia základné colné a devízové predpisy Európskej únie s niekoľkými výnimkami.

Všetky osoby prekračujúce francúzske hranice majú povinnosť ohlásiť colným orgánom dovoz i vývoz finančných prostriedkov (hotovosť v akejkoľvek mene, šeky, peňažné poukážky zameniteľné za hotové peniaze, cenné papiere, hodnotné komodity ako drahé kovy či kamene) presahujúci 10 tisíc eur.

Do Francúzska je zakázané dovážať výrobky obsahujúce nebezpečné látky, narkotiká a psychotropné látky, kojenecké fľaše so zlúčeninou bisfenol A, výrobky obsahujúce azbest a materiály s tematikou pedofílie.

Do Francúzska je možné pre osobnú potrebu z inej krajiny EÚ doviesť 800 cigariet, 400 úzkych cigár, 200 cigár, 1 kg tabaku, 10 litrov destilátu, 20 litrov alkoholizovaného vína, 90 litrov vína a 110 litrov piva.

Pri cestovaní s domácimi miláčikmi (psy, mačky alebo fretky) je nutný Európsky pas vydaný a vyplnený veterinárom. Okrem toho musí byť zviera identifikovateľné mikročipom a očkované proti besnote. Dovoz a vývoz iných zvierat, rastlín, liekov (okrem tých, ktoré zodpovedajú osobnej potrebe), zbraní a umeleckých predmetov je regulovaný osobitnými predpismi.

(Aktualizované podrobnosti nájdete na webových stránkach MZV o Francúzsku.)