1. Fischer.sk
  2. Francúzsko
  3. Praktické informácie

Praktické informácie pred cestou do Francúzska

Prečítajte si niekoľko praktických tipov, ktoré sa vám môžu počas dovolenky vo Francúzsku zísť.

Pitná voda

Vo všetkých francúzskych regiónoch v Európe je voda z vodovodu bez problémov pitná.

Elektrický prúd

Elektrická sieť má štandardné napätie 230 V/50 Hz a zásuvky sú rovnaké ako v Slovenskej republike. Na dovolenku do Francúzska preto nepotrebujete žiadny adaptér.

Bezpečnosť a kriminalita

Zložitá situácia v západnej Európe sa prejavila i vo Francúzskej republike. Od novembra 2015 je tu vyhlásený núdzový stav, preto počítajte so zvýšenými bezpečnostnými kontrolami. Týka sa to najmä turisticky atraktívnych oblastí, letísk, nákupných centier či masových športových a kultúrnych akcií.

Francuzsko-Typicka-krajina-pri-Saint-Malo.jpg

Napriek tomu je miera bezpečnosti v krajine stále považovaná za uspokojivú. Miesta, kde je nutná vyššia obozretnosť sú označené červeným trojuholníkom s nápisom „Vigipirate“ – je vhodné sa im vyhýbať.

Úroveň kriminality vo Francúzsku je veľmi nízka, v turisticky exponovaných centrách či v sociálne vylúčených lokalitách sa vyskytuje bežná pouličná kriminalita. Dôrazne sa odporúča strážiť si batožinu, peniaze a cestovné doklady, zbytočne nevystavovať na obdiv šperky a cennosti alebo nocovať na plážach a diaľničných odpočívadlách.