Fauna a flóra na Barbadose? Korytnačky, koraly a vyťažené pralesy

Kvôli vysokej hustote osídlenia a rozsiahlej infraštruktúre sa ostrovná vláda značne venuje ochrane tunajšej prírody a životného prostredia. Pracuje na napríklad výstavbe čistiarní odpadových vôd, obmedzuje sa rybolov a vznikajú prírodné rezervácie ako chránená oblasť Farley Hill, prírodné útočisko Graeme Hall či botanická záhrada Andromeda.

Priroda-Barbados.jpg

Dvojica rezervácií pri západnom pobreží chráni tiež významnú časť z takmer 90 kilometrov koralových útesov pozdĺž ostrova.

Aké rastliny sa zeleňajú na Barbadose

Pred príchodom Európanov pokrýval povrch Barbadosu tropický dažďový les a na pobreží sa rozrastali mangrovníky. Svoje meno ostrov dostal podľa jednej z etymologických verzií pravdepodobne podľa dlhých lián figovníkov evokujúcich fúzy. Prales nahradili po storočiach intenzívneho výrub pastviny a plantáže cukrovej trstiny. Povrch Barbadosu dnes tvoria:
  • orná pôda – 37 %,
  • pastviny – 29 %,
  • zástavba – 16 %,
  • vysadené lesy – 12 %,
  • ostatné (skaly, atď.) – 5 %,
  • pôvodné lesy – 0,05 %.

Ktoré živočíchy obývajú Barbados

Ani bohatstvo zvieracích druhov nie je na ostrove príliš pestré. Hniezdia tu 4 druhy korytnačiek (kareta obrovská, kareta obyčajná, kožatka veľká a predovšetkým kareta pravá) a na koloniálnych lodiach sa sem dostal a úspešne zabýval mačiak Chlorocebus sabaeus.