História Ománu

Omán od prvých listín po súčasnosťHistorie Ománu

Prečítajte si, ako sa počas doby Omán vyvíjal a čo predchádzalo jeho dnešnej podobe.

Doba kamenná a prvé stopy osídlenia

Prvé osídlenie územia dnešného Ománu sa datuje už do doby kamennej. Z tejto doby pochádzajú mnohé archeologické nálezy. Najrôznejšie kamenné nástroje, zvieracie kosti a ďalšie pozostatky potvrdzujú osídlenie v dobe heliocentrickej, pazúriky a ručne robená keramika potom v dobe bronzovej.

6. stor. p. n. l. – 3. stor. n. l. – pod nadvládou Peržanov

V tejto dobe bol Omán pod kontrolou troch perzských dynastií – Achaimenovcov, Parthov a Sásánovcov. Aby Parthovia ochránili dôležité obchodné cesty, vystavali na území Ománu početné pevnosti. Dynastia Sásánovcov udržala oblasť pod kontrolou až do doby vzostupu islamu.

Príchod islamu a počiatky prosperujúceho štátu

Islam sa do Ománu dostal vďaka Amru ibn al-Asovi, ktorý bol veľvyslancom samotného Mohameda. Omán začal podnikať dôležité obchodné cesty do východnej Afriky, Číny a ďalších kútov Ázie, kde bolo ďalej šírené posolstvo islamu. V stredoveku bol Omán vďaka svojim námorným cestám prosperujúcim štátom.

16. – 17. storočie – viac ako 140 rokov pod nadvládou Portugalov

Na začiatku 16. storočia vpadlo portugalské vojsko do Ománu a ovládlo časť územia. Nasledujúcich 140 rokov kontrolovala Portugalská ríša túto oblasť aj mesto Maskat. Z tejto doby sa do súčasnosti zachovali pozostatky opevnených miest, ktoré Portugalci budovali na ochranu svojich trás.

Krátká vláda Osmanskej ríše a nástup dynastie al-Busaídov

Historické stavby v Ománu

Portugalcov nakoniec z Ománu vyhnali Osmani, ktorých však o storočie neskôr premohli jemenské kmene. Od roku 1741 sa tak Omán stal štátom nezávislým na cudzích mocnostiach a v krajine začala vládnuť dynastia al-Busaídov, ktorej potomkovia vládnu dodnes.

V 17. storočí sa Ománska ríša zmocnila niektorých oblastí vo východnej Afrike a vytlačila odtiaľto Portugalcov. V roku 1698 tak vzniká aj Zanzibarský sultanát, ktorý bol dôležitý predovšetkým vďaka obchodu s otrokmi.

18. – 19. storočie – Omán ako britský protektorát

Briti v roku 1798 urobili z Ománu svoj protektorát. Sultáni tak získali britskú podporu predovšetkým na konci 19. storočia, kedy bojovali proti imámom, ktorí si nárokovali územie Ománu podľa tradičných zvykov.

V 19. storočí sa vtedajší sultán Saíd bin Sultán rozhodol urobiť Zanzibar, ktorý vtedy patril územne k Ománu, svojim hlavným sídlom. Po jeho smrti bolo na základe sporov medzi jeho synmi územie rozdelené – jednému pripadol Zanzibar a druhému Omán.

Moderné ománske dejiny 

Roku 1970 po Dafárskom povstaní zvrhol sultán Kábus bin Saíd svojho otca. Vyhlásil sa Nielen sultánom, ale aj predsedom vlády, ministrom financií, obrany a zahraničia. Sultanát Omán sa tak stáva absolutistickou monarchiou. Sultán krajinu modernizuje vďaka peniazom z ropy a zemného plynu.