História Egypta

Egypt pred naším letopočtom

Egypt-Pyramidy-su-najvacsim-dedicstvom-egyptskej-historie.jpg

Egypt 3050 – 2715 p. n. l. – ranné obdobie

V tomto období žili na území Egypta lokálne kmene. Na ich základe neskôr vzniklo administratívne rozdelenie na kraje. V 4. tisícročí p. n. l. sa Egypt delil na Horný Egypt na juhu a Dolný Egypt s centrom v delte Nílu.

Egypt 2215 – 2192 p. n. l. – Stará ríša

Obdobie „staviteľov pyramíd“ patrí k najobľúbenejším etapám v egyptskej histórii. Prvú pyramídu nechal postaviť kráľ Džoser na západnom brehu dnešnej Sakkáry. Mohutná stavba vznikla z mastaby – obdĺžnikovej kráľovskej hrobky. Hlavné slovo pri výstavbe mal vtedy kráľov architekt Imhotep.

Egypt 1540 – 1075 p. n. l. – Nová ríša

Obdobie Novej ríše trvalo skoro polovicu tisícročia. Egypt sa rozvíjal vo všetkých smeroch – vojensky, kultúrne i hospodársky. Ríši vtedy vládli napríklad Ahmose I., Amenhotep I., Thumose I. alebo kráľovná Hatšepsut.

Egypt 332 – 30 p. n. l. – Doba helénska

V roku 332 vstúpil do krajiny Alexander Veľký. S prevzatím krajiny ale nemal žiadne problémy, dostal ju takmer bez boja. Vďaka početným opatreniam sa zanedlho stal medzi ľuďmi veľmi obľúbeným – zaviedol náhrady škôd po Peržanoch, znova zaviedol tradičnú egyptskú vládu, založil tiež nové hlavné mesto Alexandria. V Egypte sa ale dlho neudržal. Po neúspešnom ťažení na Perziu sa do zeme vrátil už iba v zlatom sarkofágu.

Egypt nášho letopočtu

Egypt-Alabastrova-mesita-v-metropole-Kahira.jpg

Egypt 30 p. n. l. – 640 n. l. – Rímska doba

Po Octaviánovej vláde sa Egypt stal rímskou provinciou. Jeho sláva a bohatstvo postupne mizli. V zemi sa začalo šíriť kresťanstvo, ktoré bolo ale kruto trestané. Vrcholom bol masaker v alexandrijskej aréne, kde bolo popravených tisíce kresťanov. Na ich pamiatku sa začína koptský letopočet rokom 284 a nie narodením Krista.

641 – 1517 – Islamizácia

Arabský vojvodca Amr-Ibn el-Ás dobyl Egypt v roku 641. Založil nové hlavné mesto Fustát a krajinu začal postupne islamizovať. Islam počas nasledujúcich storočí vytlačil kresťanstvo do pozície náboženskej menšiny. V Egypte sa potom vo vláde postupne vystriedali Umajjovci, Abbásovci, Tulúnovci, Ichitidovci, Fátimovci, Ajjúbovci a od roku 1250 Mamelukovia – telesná stráž vládcov.

1517 – 1798 – Osmanská provincia

Egypt úplne stratil hospodársky a kultúrny význam. Vládu prevzal Sultán Selim I., správu nad zemou držali stále Mamelukovia.

1805 – 1849 – Základ moderného Egypta

Egypt-Moderni-Egypt.jpg

Modernizácia Egypta začala začiatkom 18. storočia. V roku 1805 sa do Egypta presunulo osmanské vojsko, aby odrazilo francúzsku inváziu. A vtedy mladý albánsky dôstojník Muhammad Alí využil situáciu a podvodom primäl sultána, aby ho vymenoval za pašu Egypta. 1. mája 1811 dal na hostine povraždiť všetkých Mamelukov a stal sa vládcom s absolútnou mocou. Následne zaviedol niekoľko vojenských zmien, začal s budovaním flotily a modernizáciou obchodu a poľnohospodárstva.

V roku 1956 sa prvým prezidentom nezávislého Egypta stal plukovník Gamál Abd an-Násir, ktorého až v novembri 1977 vystriedal Ankar as-Sádát. Ten začal mierové rokovania s Izraelom, ktoré skončili po dvoch rokoch dohodou v Camp Davise. Po smrti Sádáta (bol zavraždený) nastupuje v roku 1981 prezident Husní Mubarak.

Rok 2011 znamenal začiatok arabskej jari – vlna protestov, nepokojov, povstaní a revolúcií, ktorá vyvrcholila vo februári 2011 odstúpením prezidenta Husního Mubaraka. Vládu v krajine prevzala armáda. Voľby v Egypte vyhralo Moslimské bratstvo.