1. Fischer.sk
  2. O CK FISCHER
  3. Spoločenská zodpovednosť

Spoločenská zodpovednosť CK FISCHER, a.s.

Čomu veríme

Veríme, že predpoklad úspechu je zodpovedné správanie. Cestovná kancelária FISCHER sa snaží robiť maximum pre to, aby sa vzhľadom ku svojim zamestnancom, akcionárom a obchodným partnerom správala a jednala vždy zodpovedne, eticky, transparentne a nekorupčne. V Cestovnej kancelári FISCHER je vzhľadom k našim zamestnancom samozrejmosťou striktné dodržiavanie ľudských práv a pracovných štandardov. Sme veľmi radi, že vďaka tomu sú naši zamestnanci loajálni a naše postavenie na trhu cestovného ruchu stabilné.

Charita

CK FISCHER podporuje program ZÁHRADA HROU. Z každého zájazdu predaného v sezóne Leto 2012 venujeme 5 českých korún na premenu školských záhrad.

Program ZÁHRADA HROU nadácie PROMĚNY podporuje tvorbu originálnych školských záhrad, ktoré pomáhajú rozvíjať schopnosti, zručnosti, tvorivosť a fantáziu detí. Nadácia PROMĚNY je súkromná nezisková organizácia, ktorá pomáha s rozvojom mestskej verejnej zelene, premieňa zanedbané a opustené miesta v priestor pre život a poskytuje nové možnosti pre ich využitie.