Slovensko-vietnamský slovník

S mladými ľuďmi, vo veľkomestách a turistických centrách sa dohovoríte anglicky, so staršími generáciami pamätajúcimi francúzsku kolonizáciu francúzsky. Rozhodne sa však zíde niekoľko jednoduchých vietnamských fráz:

Pozdravy

Slovensky Vietnamsky
Ahoj Xin chao (výslovnosť: sin jów)
Dovidenia Tam biet (dum bee-et)
Dobrú noc Chúc ngú ngon (chóop ngóo ngon)


Zdvorilostné frázy

Slovensky Vietnamsky
Prosím Lam on (lám ern)
Ďakujem Cám on (kám ern)
Prepáčte Xin loi (sin lo-ee)
Ako sa máte? Có khóe khong? (káw kwáir kom)
Dobre, ďakujem  Khóe, cám on (kwáir kám ern)


Súhlas / nesúhlas

Slovensky Vietnamsky
Áno Vang /Da (vang /ya)
Nie Khong (kom)


Základné frázy

Slovensky Vietnamsky
Ako sa voláte? Ten la gi? (den la zee)
Volám sa...  Ten toi la… (den doy la)
Som (pochádzam) z...  Toi den tu… (doy dén túr)
Nerozumiem Toi khong hieu (doy kom hee-oo)
Čo to znamená?  Nghía la gi? (ngée-a la zee)
Koľko to stojí? Cái nay giá bao nhieu? (kái nay zá bownyoo)
Chcel/a by som kúpiť... Toi muon mua… (doy móon moo-a)
Nepáči sa mi to Toi Khong thích nó (doy kom tít náw)
Hľadám... Toi tim… (doy dim)
Kde je...? Ó dau…? (ér dow) 


Cestovné výrazy

Slovensky Vietnamsky
Hotel Khách san (kát san)
Ubytovňa Nha khách (nya kát)
Izba Phong (fóm)
Posteľ Cái giuong (gái zur-erng)
Kúpeľňa Phong tam (fóm dúm)
Toaleta  Nha ve sinh (nya vay sing)
Klimatizácia Máy lanh (máy lang)
Sieť proti hmyzu Máng (máng) 
Banka Ngan hang (ngun hang)
Centrum mesta Trung tam thanh pho (troomdum tang fó)
Trh Cho (jer)
Reštaurácia Nha hang (nya hang)
Polícia Canh sát (káng sát)
Turistická kancelária Dan du lich (zun zoo lit)
Ulica Phó /duong (fó /dur-erng)
Chrám Chua (choo-a)
Hory Núi (nóo-ee)

Dopravné prostriedky

Slovensky Vietnamsky
Auto Xe hoi (sair her-ee)
Motorka Xe moto (sair mo-to)
Autobus Xe buýt (sair béet)
Vlak Xe lúa (sair lúr-a)
Loď  Thuyen (tow)
Chcem ísť...  Toi muon di… (doy móon dee)