1. Fischer.sk
 2. Valentín


Ľutujeme, platnosť akcie vypršala. Aj tak si môžete vybrať z širokej ponuky našich zájazdov: 
 

Podmienky uplatnenia zľavy

 1. Zľavu 50 EUR je možné uplatniť iba na letecké zájazdy organizované DER Touristik SK a.s. (obchodné značky FISCHER a KARTAGO TOURS).  
 2. Zľavu je možné uplatniť  iba na letecké zájazdy z ponuky LETO 2024 s odletom zo SR a z ponuky EXOTIKA 2024 s odletom z Bratislavy od 1.3. do 31.12.2024.
 3. Zľavu je možné uplatniť v celej predajnej sieti DER Touristik SK a.s. (obchodné značky FISCHER a KARTAGO TOURS) .
 4. Na jednu zmluvu o zájazde je možné uplatniť jeden zľavový kód.
 5. Zľavu nie je možné kombinovať s firemnými zľavami.
 6. Zľavu nie je možné uplatniť na už uzatvorené zmluvy o zájazde.
 7. Zľavu nie je možné uplatniť na nákup samostatných leteniek a samostatného ubytovania.
 8. Zľavu nie je možné kombinovať s ďalšími marketingovými zľavami a s benefitmi (poukážkami).
 9. Zľavu nie je možné uplatniť na zájazdy FISCHER Dynamix.
 10. Platnosť zľavy je od 12.2. do 22.2.2024.