Arabsko-slovenský slovník

Pozdravy

Arabsky Slovensky
Dobré ráno Sabáh el-chér (odpoveď sabáh el-núr)
Dobrý deň Salam aleikum (odpoveď aleikum salam)
Dobrý večer Misa ´l – chér (odpoveď misa ´n-núr)
Ahoj Ahlan
Dovidenia Maa salama

Poďakovanie

Slovensky Arabsky
Prosím Afuan

Súhlas/nesúhlas

Slovensky Arabsky
Áno Ajwa
Nie

Zdvorilostné frázy

Slovensky Arabsky
Ako sa máte? Ezzajjak/ezzajik? (m/ž)
Ďakujem, dobre Alhamdullah (chvála Bohu)
Volám sa... Aná ismí…
Nerozumiem Aná muš fáhim
Kde je? Fén?
Koľko? Kam?
Kedy? Emta?
Hovoríte anglicky? Inta bitkallim inglízí?

Číslovky

Slovensky Arabsky
1 wáhid
2 itnén
3 taláta
4 arbaa
5 chamsa
6 sitta
7 sabaa
8 tamánja
9 tisaa
10 aašara