1. Fischer.sk
  2. Syrakusy

Syrakusy

Náš názor

Objevte krásy starobylého řeckého města.

Detailné informácie

Popis

Tato cesta na jih Sicílie vás vezme zpět v čase. Užijte si jedno z největších a nejkrásnějších řeckých měst – Syrakusy – s největší koncentrací pozůstatků řecké klasické doby mimo území Řecka. Prohlídka krásného antického divadla v archeologické oblasti a procházka malebným centrem města na „Island of Ortigia“ s katedrálou postavenou na pozůstatcích antického chrámu Athena. Po čase na oběd návštěva městečka Noto, jež bylo i díky svým barokním stavbám zařazeno na seznam světového dědictví UNESCO.

Poznámka

Důležité informace

  • Orientační cena od 45 eur.
  • Věnujte prosím pozornost skutečnosti, že může dojít ke změně v programu výletu nebo z důvodu nenaplnění minimální kapacity k jeho zrušení.
  • Zákazník si v případě neuskutečnění výletu může u delegáta vybrat výlet jiný s doplacením rozdílu ceny. Vrácení peněz za neuskutečněný výlet nebo za účast na výletě s nižší cenou nárokuje zákazník po příletu.
  • Ceny jsou pouze orientační.
  • O kompletní nabídce výletů a cenách vás bude informovat delegát na místě v destinaci.
  • Výlety se v destinaci platí v místní měně a jsou provázeny česky/slovensky, příp. anglicky nebo německy mluvícím průvodcem.

Podobné služby