1. Fischer.sk
  2. Gibraltar

Gibraltar

Náš názor

Zámořské území Spojeného království.

Detailné informácie

Popis

Gibraltarská skála je nejvyšším bodem Gibraltaru a zabírá téměř celé jeho území. Vápencová skála je protkána systémem tunelů, protože dříve sloužila jako pevnost. Nejznámější z nich je jeskyně Svatého Michala, v níž naleznete překrásné krápníky. Údajně se zde také skrývá bájný tunel, který spojuje Evropu a Afriku. Většina skály je v přírodní rezervaci, a to kvůli magotům bezocasým, jediným divoce žijícím opicím v Evropě.

Poznámka

Důležité informace

  • Orientační cena od 47 eur.
  • Věnujte prosím pozornost skutečnosti, že může dojít ke změně v programu výletu nebo z důvodu nenaplnění minimální kapacity k jeho zrušení.
  • Zákazník si v případě neuskutečnění výletu může u delegáta vybrat výlet jiný s doplacením rozdílu ceny. Vrácení peněz za neuskutečněný výlet nebo za účast na výletě s nižší cenou nárokuje zákazník po příletu.
  • Ceny jsou pouze orientační.
  • O kompletní nabídce výletů a cenách vás bude informovat delegát na místě v destinaci.
  • Výlety se v destinaci platí v místní měně a jsou provázeny česky/slovensky, příp. anglicky nebo německy mluvícím průvodcem.

Podobné služby