1. Fischer.sk
  2. Nočná Stromboli

Nočná Stromboli

Náš názor

Lodí za západem slunce na ostrov Stromboli.

Detailné informácie

Popis

Na ostrově Stromboli se nachází jeden z pěti činných italských vulkánů. Místní hluboké vody skýtají skvělé podmínky pro potápění. Vulkán má pravidelný kuželovitý tvar, a bývá proto často nazýván „maják Středozemního moře“. Ve vesnici Stromboli budete mít čas na procházku malými uličkami, na nákup suvenýrů a samozřejmě na vynikající večeři v místní tratorii. Po západu slunce připlujete pod Sciara di Fuoco, kde vám Stromboli předvede své noční představení.

Poznámka

Důležité informace

  • Orientační cena od 50 eur.
  • Věnujte prosím pozornost skutečnosti, že může dojít ke změně v programu výletu nebo z důvodu nenaplnění minimální kapacity k jeho zrušení.
  • Zákazník si v případě neuskutečnění výletu může u delegáta vybrat výlet jiný s doplacením rozdílu ceny. Vrácení peněz za neuskutečněný výlet nebo za účast na výletě s nižší cenou nárokuje zákazník po příletu.
  • Ceny jsou pouze orientační.
  • O kompletní nabídce výletů a cenách vás bude informovat delegát na místě v destinaci.
  • Výlety se v destinaci platí v místní měně a jsou provázeny česky/slovensky, příp. anglicky nebo německy mluvícím průvodcem.

Podobné služby