1. Fischer.sk
  2. Podmienky
  3. Podmienky registrácie

Podmienky registrácie

Definície pojmov

Prevádzkovateľ – DER Touristik SK, a.s., so sídlom Vajnorská 100/B, Bratislava 83104,

Používateľ – osoba, ktorá je občanom Českej republiky alebo Slovenskej republiky, má tu trvalé bydlisko a pri registrácií potvrdí súhlas s podmienkami registrácie.

Podmienky registrácie

Registrovaným používateľom sa stáva osoba, ktorá súhlasí s podmienkami registrácie.

Registrácia je nepovinná. Pokiaľ sa rozhodnete registrovať, resp. vytvoriť si na portáli CK FISCHER svoj profil, je nutné vyplniť pravdivé údaje. Pokiaľ dôjde k zisteniu, že zadané údaje nezodpovedajú skutočnosti, vyhradzuje si prevádzkovateľ právo zrušiť používateľský profil.

Každý používateľ má povinnosť zoznámiť sa s podmienkami portálu. V žiadnom prípade nesmie registrovaný používateľ nikdy využívať portál CK FISCHER na komerčné účely.

Osobné údaje

Registráciou používateľ súhlasí so spracovaním poskytnutých osobných údajov podľa zákona č. 101/2000 Sb. v znení neskorších predpisov o platnej ochrane osobných údajov. Bližšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete na stránke ochrana súkromia. 

Používateľský profil

Fotografie

Do svojho profilu aj ostatných sekcií je možné vkladať iba také fotografie, ku ktorým vlastníte autorské práva. Všetky fotografie a obrázky musia byť v súlade s etikou, morálkou a zákonom SR.

Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za údaje a fotografie poskytnuté používateľom a nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľa.

Komentáre/príspevky

Je zakázané vkladať príspevky vulgárneho alebo urážlivého charakteru, propagovať politické smery a názory potlačujúce základné ľudské práva a slobodu občanov alebo podnecovať k násiliu a spoločenskej neznášanlivosti.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah komentárov a príspevkov na používateľskom portáli ani za porušovanie práv duševného vlastníctva a ďalších práv používateľa.

Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ má právo zrušiť prístup používateľovi, pokiaľ nedodrží podmienky registrácie a rovnako zmazať používateľský profil bez udania dôvodov.

Akékoľvek doplnenie a zmeny si prevádzkovateľ vyhradzuje.