Predmety zakázané prepravovať v lietadle

Nižšie uvádzame zoznam predmetov, ktoré je zakázané prevážať. Ďalej je potom zoznam predmetov, ktoré je možné prevážať len za určitých podmienok. 

Predmety zakázané prepravovať

  • Výbušniny a trhaviny, zápalné zariadenia, granáty, míny
  • Plyny
  • Horľaviny (kvapaliny aj pevné látky)
  • Reaktívne látky (horčík, podpaľovače, pyrotechnika atď.)
  • Okysličovadlá, organické peroxidy, bielidlá
  • Toxické a infekčné látky
  • Rádioaktívny materiál a izotopy
  • Žieraviny, ortuť, autobatérie
  • Tekutiny a predmety obsahujúce tekutú zložku

Predmety, ktoré možno prevážať len za určitých podmienok

Pohybové zdravotné pomôcky

Zdravotné pomôcky, ako sú napríklad barle, si so sebou do lietadla vziať môžete. Prepravu je ale nutné vopred nahlásiť.

Cigaretové zapalovače a zápalky

Bežné zapalovače a zápalky môžete prevážať v príručnej batožine v množstve jeden kus na osobu. Zakázané sú benzínové zapalovače typu Zippo a tzv. „turbo“ zapalovače (s plameňom s výrazne vyššou teplotou a nemeniaci svoj tvar v závislosti na polohe).

Cukrárenské výrobky

Zákusky, torty a podobné výrobky môžete prevážať bez obmedzenia, pokiaľ neobsahujú tekutú zložku, ktorá je zakázaná. 

Detská výživa

Detskú výživu je povolené prevážať, v prípade tekutej výživy, ale iba množstvo nevyhnutné na dobu letu. Jej nezávadnosť budete musieť preukázať napr. ochutnaním. 

Detské pudre na tvár a iná netekutá kozmetika

Kozmetické výrobky je možné prevážať. Nesmú obsahovať tekutú zložku. 

Dáždniky a slnečníky

Menšie dáždniky môžete počas letu mať u seba v príručnej batožine. Väčší dáždnik a slnečník musíte mať v batožinovom priestore. 

Fotoaparáty a videokamery, elektronika

Fotoaparáty, videokamery, elektronika, elektrické spotrebiče, bežné batérie a akumulátory do elektroniky (napr. do mobilných telefónov a digitálnych fotoaparátov) sú povolené.

Injekčné ihly

Injekčné ihly k aplikácií inzulínu a iných zdravotne nevyhnutných medikamentov sú povolené. Je vhodné mať lekárske potvrdenie. 

Holiaci strojček

Chránené holiace strojčeky môžete prevážať bez obmedzenia, nechránené holiace britvy a žiletky iba v batožinovom priestore, pokiaľ sú uložené v bezpečnom obale a nehrozí riziko poranenia. 

Potraviny

Napríklad pečivo, marmelády, džemy alebo mastné výrobky, salámy a klobásy je možné prevážať bez obmedzenia. Výnimkou sú potraviny obsahujúce tekutú zložku. Tie musia byť v batožinovom priestore. 

Lieky, tablety a iné medikamenty

Lieky vrátane tekutých prevážať môžete, radšej ale majte vždy originálny obal a pri sebe lekárske potvrdenie. 

Rybárske udice

Možné prevážať iba v batožinovom priestore. 

Roztoky na úschovu kontaktných šošoviek

Roztoky na kontaktné šošovky môžete bez obáv prevážať.

Spreje a iné tlakové nádoby

Mimo lékarske alebo toaletné potreby sú zakázané..