Informácie k cestovaniu lietadlom

Pred odletom

Pred odletom skontrolujte pokyny odletového letiska. Na letisko môžete cestovať pomocou mestskej hromadnej dopravy alebo autom. Pre zaparkovanie svojho auta môžete využiť služby parkovania na letisku.

Na letisku

Odbavovacie prepážky sa otvárajú dve hodiny pred odletom. Odbavenie končí najneskôr 40 až 30 minút pred plánovaným časom odletu. Vo vlastnom záujme preto dorazte na letisko včas.

Na letisku môžete využiť batožinové vozíky, ktoré nájdete väčšinou na parkovisku a pri vstupe do odbavovacej budovy. 

Preprava tekutín

V príručnej batožine môže mať každá osoba tekutiny a gely do objemu maximálne 100 ml. Vždy musia byť ale v originálnom balení a uložené v priehľadnom znovuuzatvoriteľnom sáčku o objeme do 1 l (k dostaniu na letisku pri bezpečnostných rámoch).

Výnimku tvoria iba tekutiny nutné pre liečbu alebo zvláštne stravovanie (napr. dojčenská výživa). Iba v množstve nutnom na dobu cesty. Počítajte s tým, že pracovníci bezpečnostnej kontroly vás môžu požiadať o ochutnanie alebo predloženie dokladu o pôvode tekutiny (napr. v prípade inzulínu).

Zistite, čo všetko je možné v lietadle prepravovať.

Odbavenie

K odbaveniu budete potrebovať platné cestovné doklady, letenku, voucher alebo rezervačný kód (iba u niektorých charterových letoch), popr. víza. V krajinách Európskej únie a schengenského priestoru môžu občania Slovenskej republiky cestovať len s platným občianskym preukazom, mimo týchto krajín je nutný cestovný pas.  

Pri samotnom odbavení musíte položiť svoju batožinu na pás odbavovacej prepážky. Čísla odbavovacích prepážok sú uvedené na informačnej tabuli v letiskovej hale. Za prekročenie váhového limitu sa platia poplatky. 

Po odbavení obdržíte palubnú vstupenku do lietadla a doklad o odbavení batožiny. Potom budete pokračovať cez bezpečnostnú kontrolu do odletovej haly. Pokiaľ cestujete do krajín mimo schengenského priestoru, musíte prejsť pasovou kontrolou.

20 až 30 minút pred odletom budete letiskovým rozhlasom vyzvaný k dostaveniu sa k východu (gate). Pred vstupom do lietadla predložíte letiskovému personálu palubnú vstupenku a doklad totožnosti.  

Počas letu

Na palube lietadla je nutné rešpektovať určité pravidlá. Medzi ne patrí napríklad zákaz fajčenia alebo špeciálne zaobchádzanie s elektronikou, hlavne s mobilnými telefónmi. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené na palube lietadla používať mobilné telefóny a iné elektronické prístroje s anténou, ktoré by mohli mať vplyv na systémy lietadla. Pred nástupom do lietadla musia byť všetky tieto prístroje vypnuté.

Do lietadla si so sebou nemôžete vziať všetko. Medzi predmety zakázané prepravovať patria napríklad zbrane, nože a špičaté predmety alebo infekčné a toxické látky. Čo sa týka nápojov a iných tekutin, v príručnej batožine môžete mať tekuté látky a gély do objemu maximálne 100 ml. Vždy ale v originálnom balení a uložené v priehľadnom znovuuzatvoriteľnom sáčku. 

Ďalšie informácie k odletu

Všetky dôležité informácie si môžete prečítať na vašej letenke a v podrobných prepravných podmienkach príslušnej leteckej spoločnosti. Tie sú vám k dispozícií v CK FISCHER a v kanceláriách leteckých spoločností.