Geografia Dominikánskej republiky

Tropická rozmanitosť v každom kúte ostrova

Dominikánska republika má rozlohu viac ako 48,7 tisíc kilometrov štvorcových. Je teda iba nepatrne menšia ako napríklad Slovensko. Tvorí asi dve tretiny ostrova Hispaniola, zvyšná časť patrí územiu Haiti. Po ostrove sa ťahajú horské hrebene, ktoré sú príčinou odlišných klimatických podmienok obidvoch častí.

Najsilnejšia je vysočina Cordillera Central, kde sa nachádza i najvyšší vrch Karibiku Pico Duarte vysoký 3 175 metrov. Nížiny sú charakteristické hlavne pre oblasti okolo pobrežia. Úplne najnižším bodom je dno jazera Lago Enriquillo, ktoré sa nachádza 44 metrov pod hladinou mora

DominikanskaRep-Letecky-pohlad-na-Dominikansku-republiku.jpg

Obyvateľstvo

V Dominikánskej republike žije približne 9 200 000 obyvateľov; 73% dominikánskej populácie tvoria miešanci, 16% belosi a zvyšok černosi.
 

Hospodárstvo

Dominikánska republika je agrárna krajina a patrí k štátom ekonomicky zaostalejším. Súkromný sektor prevláda nad štátnym, v ktorom hrá hlavnú úlohu energetika, rozvoj infraštruktúry a komunikácií.
 
Ekonomiku ostrova tvoria najmä poľnohospodárstvo, baníctvo, turistika a priemyselné voľné zóny. Tie pre krajinu znamenajú asi 70% všetkých vývozov. Význam turistiky a transferov zo zahraničia každoročne rastie a pre štátnu pokladnicu predstavuje dôležitý zdroj príjmov.
 
Čo sa týka poľnohospodárskych výrobkov, vyváža sa najmä cukor, surové kakao, zelená káva, tabak v listoch, cigary, zelené banány, tropické ovocie a zelenina. Aktuálne čísla ukazujú, že za posledné roky sa zrýchľuje modernizácia ekonomiky aj štátnej správy, rozvoj stredného a malého priemyslu a rastie význam služieb, hlavne v oblasti cestovného ruchu.