1. Fischer.sk
  2. Famagusta, Salamis

Famagusta, Salamis

Náš názor

Výlet do severní, Tureckem okupované části.

Detailné informácie

Popis

Půldenní výlet nenáročnou formou za demarkační linii. Uvidíte „město duchů“ Varoša, staré město Famagusta včetně městských hradeb. Cesta dále pokračuje k antickým vykopávkám Salamis s možnou prohlídkou. Bude čas i na koupání a oběd. Na závěr navštívíte kostel Sv. Barnabáše s původní hrobkou.

Poznámka

Důležité informace

  • Orientační cena od 65 eur.
  • Věnujte prosím pozornost skutečnosti, že může dojít ke změně v programu výletu nebo z důvodu nenaplnění minimální kapacity k jeho zrušení.
  • Zákazník si v případě neuskutečnění výletu může u delegáta vybrat výlet jiný s doplacením rozdílu ceny. Vrácení peněz za neuskutečněný výlet nebo za účast na výletě s nižší cenou nárokuje zákazník po příletu.
  • Ceny jsou pouze orientační.
  • O kompletní nabídce výletů a cenách vás bude informovat delegát na místě v destinaci.
  • Výlety se v destinaci platí v místní měně a jsou provázeny česky/slovensky, příp. anglicky nebo německy mluvícím průvodcem.

Podobné služby