1. Fischer.sk
  2. Izrael – Jeruzalem

Izrael – Jeruzalém

Náš názor

Spoznajte križovatku troch veľkých svetových náboženstiev - judaizmu, kresťanstva a islamu.

Detailné informácie

Název výletu

Izrael – Jeruzalém

Popis

Po prekročení hranice pôjdete údolím Arava až k Mŕtvemu moru. Na chvíľu sa ponoríte do slaného zázraku prírody. Potom posnídáte a vyrazíte ďalej pozdĺž Mŕtveho mora až k Júdovým pahorkům, kde leží mesto Dávidovo.

Okolo 11. hodiny prídete do Jeruzalema k Olivovej hore s výhľadom na celé Sväté mesto. Nasleduje zostup okolo kostolíka Dominus Flevit ku Getsemanským záhradám, kde Ježiš strávil poslednú noc pred svojim zatknutím. Od záhrad sa premiestnite na horu Sion, kde je naplánovaná návšteva miesta Posledná večera Pána a hrobu kráľa Dávida. Prejdete
židovskou štvrti až k Múru nárekov. Budete môcť vystúpiť na Chrámovú horu a pokračovať trasou "Via Dolorosa" - krížovou cestou, ktorú Ježiš kráčal predklonený pod ťarchou kríža až na Golgotu.

Počas prehliadky sa počíta s prestávkou na obed (nie je v cene) a na nákup suvenírov.

Nasleduje návrat do Eilatu, prechod hranice a návrat do Sharm El Sheikhu.

Vybavenie: dostatok tekutín, pri návšteve svätých miest je nurné mať zakryté ramená a kolená, plavky, uterák a mydlo, pevná pohodlná obuv, vreckové.

Zmena programu vyhradená.

Podobné služby