1. Fischer.sk
  2. O CK FISCHER
  3. Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu

CK FISCHER je poistená na zodpovednosť za škodu na zdraví a na majetku zákazníka a tiež má poistenie profesnej zodpovednosti za škodu, ktorá vznikne v priebehu zájazdu organizovaného CK FISCHER.  

Poistenie zodpovednosti za škodu