Novodobé mesto Kerkyra

Umiestnenie: Grécko Korfu Novodobé mesto Kerkyra
typ: Mesto

Náš názor

Stará pevnost (Paeió Froúrio)
Pevnost se nachází na poloostrově, na který se dostanete umělým kanálem. V rámci posílení původní pevnosti byly v druhé polovině 6. století vybudovány po obou stranách západní vstupní strany dvě mohutné bašty. Nového opevnění se dostalo také východnímu výběžku poloostrova – mysu Sídheros. Opevnění bylo v 18. století ještě zpevněno dodatečnou hradbou. Nejzachovalejší je bývalá vojenská budova u vstupu do pevnosti. Pevnost je navštěvována hlavně kvůli překrásnému výhledu, který se vám naskytne z 65 m vysokého západního pahorku pevnosti.

Nová pevnost (Néo Froúrio)
Tato pevnost, postavená v druhé polovině 16. století, je největší vojenskou stavbou Benátska mimo území republiky. Svou mohutností překvapí i dnešní návštěvníky. Uvnitř pevnosti bohužel není umístěna žádná expozice, a tak se návštěva omezí na „pouhou“ prohlídku skalních chodeb a místností v její horní části. Neopomenutelný je také výhled na město a velkou část ostrova. Hlavně dolní část pevnosti je užívána armádou jako kasárny. Za prohlídku stojí také dobře zachovalá brána u Starého přístavu, na níž je stejně jako na některých místech obvodové zdi zachován znak Benátské republiky – lev sv. Marka.

Esplanáda (hlavní náměstí před Starou pevností)
Právě na tomto místě se dnes odehrává většina oslav státních i náboženských svátků. Toto centrum dnešního života města vzniklo v první polovině 16. století z popudu Benátčanů. Celá Esplanáda tvoří jakousi zelenou oázu města, kterou k odpočinku využívají obyvatelé i návštěvníci. Náměstí obklopují památky z období benátského, francouzského i anglického. Najdete tu třeba honosný palác sv. Jiří a Michaela, v němž je umístěno Muzeum asijského umění.

Podél benátských domů v severní části Esplanády nechali Francouzi během své krátké nadvlády postavit roku 1807 dva bloky arkádových domů, nazývaných též Listón. Uprostřed Esplanády byla umístěna benátská kašna z roku 1710, která se původně nacházela ve vesnici Doukádes.

V jihozápadní části náměstí stojí Maitlandova rotunda. Jih Esplanády uzavírá mramorový
pomník jednoho z největších řeckých politiků minulého století, Ióannise Kapodístia, jenž se
stal prvním prezidentem novodobého Řecka.

Iónský parlament
Novoklasicistická budova z roku 1855, která byla za války zcela zničena a sídlí v ní anglikánská církev.

Bývalá benátská loggia (dnešní městská radnice)
Byla postavena okolo roku 1663 jako jednoposchoďová budova s otevřenými arkádami a svou dnešní podobu dostala až v devadesátých letech minulého století. Uprostřed jižní fasády je vyobrazen znak města, na východní straně se pak nachází barokní (1691) sousoší zobrazující benátského dóžete Francesca Morosiniho. Původně loggia sloužila k pobavení a odpočinku urozených korfských šlechticů a měšťanů. V roce 1720 byla budova přestavěna na divadlo. Dnešní radnice zde nalezla místo roku 1903.

Katolický kostel San Giacomo
Biskupský kostel byl založen roku 1632, ale padl za oběť německému bombardování. Jeho obnova se přesně řídila původní benátskou stavbou. Dnes jsou v kostele pravidelně pořádána kázání římskokatolické církve.

Kostel Agios Spyridon
Tento zřejmě nejznámější kostel na Korfu byl postaven roku 1550 patronu ostrova – svatému Spyridonovi. Vysoká zvonice byla vystavěna podle benátského vzoru v roce 1595. Relikvie svatého jsou uchovávány v boční kapli ve dvojitém sarkofágu. V celém kostele jsou rozmístěny dary věřících (zlaté a stříbrné svícny, kadidla, ikony apod.) za vyslyšení proseb ke svatému.

Kostel Agios Nikólaos s městskou bránou
Zrestaurovaný komplex menších budov najdete přímo u vody na sever od Staré pevnosti a Muzea asijského umění. Jedná se o kostel svatého Nikólaose, ochránce námořníků, postavený roku 1579 na místě bývalého benátského přístavu – Mandráki. V těchto místech stojí i jedna ze čtyř městských bran z druhé poloviny 16. století, z nichž se ale do dnešních dnů dochovaly jen brány dvě (Ag. Nikólaos a Spiliás).

Bývalá městská brána Spiliás
Tato druhá dochovaná brána u přístavu je dnes součástí průchodu několikapatrového domu.

Kostel Iásona a Sosípatra
U hlavního vchodu jsou umístěny dvě desky z 11. století připomínající vznik kostela a také skutečnost, že předtím stála na tomto místě raně křesťanská stavba zasvěcená svatému Andreu. Přibližně ve 14. století byl u kostela založen klášter. Později ke kostelu přibyla také benátská zvonice a barokní výzdoba.

Mon Repós
Jedná se o klasicistický zámeček s rozlehlým parkem (180 tis. m2), kde se dají čekat překvapivé antické nálezy (viz také Chrám a pramen Kardáki, Chrámový areál v Mon Repós). Zámeček je po rekonstrukci a můžete v něm navštívit paleolitické muzeum.

Klášter Pangía Vlachérna
V ženském klášteře, založeném koncem 17. století, žijí dnes již jen dvě jeptišky. Uvnitř kláštera vás čeká malý květinový dvorek, kaplička a obchod se suvenýry. Na klášter je společně s Myším ostrůvkem (Pontikoníssí) překrásný pohled z vyhlídky u autobusové zastávky Aegli hotel ve středisku Perama.

Podobná miesta

Kontaktujte nás

Chcem získavať informácie o zaujímavých produktoch a ponukách a rád vám poskytnem spätnú väzbu k vašim službám
Chcem, aby ste obsah a ponuky prispôsobili mojim záujmom a preferenciám