Užite si dovolenku bez starostí

  • V prípade neočakávaných udalostí alebo akýchkoľvek problémov vám garantujeme, že sa o vás vždy postaráme. Ani o svoje peniaze za zakúpený zájazd u CK FISCHER sa nemusíte obávať.

Nižšie uvádzame najčastejšie situácie, ku ktorým môže počas vašej dovolenky dôjsť.

Komplikácie v dôsledku prípadného obmedzenia leteckej premávky

Dôjde k odloženiu letu pri návrate z dovolenky späť do Slovenskej republiky

Naši delegáti sú vždy v kontakte s klientami v destinácií. Priebežne všetkých informujú o aktuálnej situácií i plánovanom termíne a čase odletu späť do Slovenskej republiky. Na svoje náklady vám až do doby spiatočného letu samozrejme zaistíme všetky služby v destinácií vrátane ubytovania a stravy. Tieto náklady uplatňujeme iba u svojich obchodných partneroch.

Dôjde k odloženiu letu pri ceste na dovolenku zo Slovenskej republiky

Zástupcovia CK FISCHER sú v kontakte s klientami, ktorí čakajú na svoj let do danej destinácie. Priebežne ich informujú o aktuálnej situácií i plánovanom termíne a čase odletu – vždy s dostatočným predstihom. (Z tohto dôvodu klienti pri rezervácii zájazdu uvádzajú telefónne spojenie.)

Dôjde k skráteniu dĺžky pobytu v destinácií oproti dĺžke pobytu, ktorá je uvedená v cestovnej zmluve

V takom prípade vám vrátime pomernú časť z ceny dovolenky, ktorú ste zaplatili. 

Pokiaľ klient prejaví záujem na prípadne skrátenú dovolenku neodletieť

Ponúkneme vám celkom zadarmo zmenu termínu na termín nový, ktorý vám bude vyhovovať.

Pokiaľ klienti nechcú na prípadne skrátenú dovolenku už odletieť a nemôžu na dovolenku odletieť ani v žiadnom inom náhradnom termíne

V tomto prípade máte možnosť pred nástupom na dovolenku písomnou formou odstúpiť od cestovnej zmluvy a my vám vrátime späť cenu zaplateného zájazdu v plnej výške.