Sv. Katarína

Umiestnenie: Egypt Egypt - Sharm El Sheikh Sv. Katarína
Typ: Kláštor

Kláštor sv. Kataríny a horiaci ker

Kláštor sv. Kataríny, jeden z najstarších kresťanských konventov na svete, patrí medzi pamiatky UNESCO. Svoje súčasné meno dostal v 11. storočí podľa svätice, ktorej ostatky získali v priebehu storočí sinajskí mnísi. V bazilike za oltárom sa nachádza vzácna kaplnka Horiaceho keru, ktorý v kláštornom areáli rastie dodnes.

Ortodoxný kláštor sv. Kataríny leží v malom údolí v južnej časti Sinajského polostrova pri mestečku Saint Catherine (arabsky Sant Katrin), asi 220 kilometrov od Sharm El Sheikh. Ukrýva sa v nadmorskej výške 1 570 metrov pod horami Gebel Musa (Sinaj alebo Mojžišova hora) a Gebel Catherine (hora Svätej Kataríny). Okolitú prírodu chráni národný park sv. Kataríny.

História a pamiatky kláštora sv. Kataríny

Prvý príchod pustovníkov do oblasti sa datuje k roku 300 n. l. Nadšená propagátorka kresťanstva cisárovná Helena tu nechala na mieste biblického „zázraku horiaceho keru“ postaviť v roku 330 prvý kostol. V 6. storočí došlo k jeho začleneniu do novo budovaného kláštora Premenenia Pána (či kláštora Horiaceho keru), ktorý chránil žulový val s výškou 12 až 15 metrov.

Uprostred kláštora sv. Kataríny sa nachádza justiniánska trojloďová bazilika s vnútornou výzdobou zo 17. a 18. storočia. Trojica unikátnych byzantských mozaík v apside zo 6. storočia zobrazuje Ježišov zázrak na hore Tábor, Mojžiša odkladajúceho sandále pred horiacim tŕnistým kerom a Mojžiša prijímajúceho dosky Desatora. V arkádovej stavbe nájdete aj cennú zbierku ikon a svetovo preslávenú knižnicu.

Podobné zaujímavosti, zaujímavé miesta a atrakcie - Egypt - Sharm El Sheikh