Almería zažila Rimanov, Arabov aj granadských kráľov

Spanielsko-12-Almeria-Juh-Spanielska-je-plny-pripomienok-jeho-bohatej-historie.jpg

Prvé stopy civilizácie v Almeríi vedú až do paleolitu – najdôležitejšie dôkazy sa skrývajú v Cuevas de Almanzora či v jaskyniach Zájara a Ambrosio. Neolitické jaskynné kresby v Cerro de los Lopez a Vélez Rubio patria na zoznam svetového dedičstva UNESCO.

Španielsky juh na prelome vekov

Almería bola v dobe bronzovej kolískou dvoch najdôležitejších kultúr: opevnené Los Millares bolo už vo svojom čase rýchle sa rozvíjajúce mesto spracovávajúce meď a prevádzkujúce poľnohospodárstvo. Hlavným znakom kultúry Argar boli charakteristické hrnčiarske vzory rozšírené po celej oblasti Levante. V dobe bronzovej a železnej si región udržiaval kontakt so Stredozemím a obchodné a rybárske centrá ako Adra a Villaricos čulo obchodovali s Feničanmi a gréckymi námorníkmi.

V období vlády Rímskej ríše sa Almería stáva jedným z najdôležitejších prístavov v južnom Španielsku. Rím provincii priniesol územnú organizáciu, komunikačné kanály, dane i systematické využívanie nerastných zdrojov vrátane mramora z dedinky Macael.

Almería maurská

Veľkým zlomom v dejinách Almeríe bol v 8. storočí príchod moslimov, predovšetkým berberskej populácie jemenského pôvodu. Ich prínosom bola významná „prestavba“ krajiny a zmena poľnohospodárskych postupov. Mesto Al Mariyyat Bayyana pri ústí rieky Andarax sa stalo materiálne i nábožensky prosperujúcim obchodným centrom a kolískou pyrenejského sufizmu.

K ďalšiemu rozkvetu prišlo za vlády chalífa Abd-ar-Rahmana III., ktorý okrem iného začal s výstavbou veľkej pevnosti Alcazaba. Almería vtedy patrila k chalifátu Cordoba, v 13. storočí sa Almería stala súčasťou maurského kráľovstva Granada.

Znovudobytie stredomorského pobrežia

Druhá polovica 15. storočia bola v znamení dokončenia reconquisty a následného vyhnania moslimov. Rozkvet Almeríe sa tak, a tiež aj v dôsledku zemetrasenia v roku 1522, zastavil. Počas 17. storočia, už v rámci Španielskeho kráľovstva, dochádzalo k opätovnému osídľovaniu Almeríe kresťanmi z provincií Levante, Murcia, Alicante a Valencie. K oživeniu prispela i ťažba železa vo Filabres, olova v Gadore a mramoru v Macaelu.

Almería je v súčastnosti svedkom výrazného ekonomického rastu, a to predovšetkým v dôsledku cestovného ruchu a intenzívneho poľnohospodárstva.