1. Fischer.sk
  2. Grécko
  3. Korfu
  4. Zaujímavé miesta
  5. Antické mesto Kerkyra - Paleópolis

Antické mesto Kerkyra - Paleópolis

Umiestnenie: Grécko Korfu Antické mesto Kerkyra - Paleópolis
typ: Mesto

Náš názor

Původní město Paleópolis založené roku 734 př. n. l. existovalo až do roku 541, kdy bylo zničeno východogótským vůdcem Totilou. K výstavbě nového sídla v místech dnešního města bylo použito stavebního materiálu z ruin Paleópolisu.

Menékratova hrobka
Jedná se o malou kruhovou stavbu o průměru 4,7 m, vysokou asi 1,9 m. Hrobka byla vystavěna mezi lety 600 až 540 př. n. l. mladému muži z Kerkyry, Menékratovi, který zahynul mimo svou vlast. Jednalo se tedy o jakýsi pomník bez tělesných ostatků. Stavba byla objevena Angličany v roce 1843 při odstraňování vnějšího městského opevnění z dob Benátčanů.

Pozůstatky domů z řeckého a římského období
Pozůstatky obytných domů a části bývalé tržnice (vydlážděná plocha) spadají do období 4. století př. n. l. Na velké vydlážděné ploše jsou zřetelné úchyty pro podesty soch, které zdobily tržnici. Na západním okraji vykopávek se nachází zbytky zdiva, jež patřilo přístavním budovám (moře dříve zasahovalo téměř až sem).

Kaple Agios Athanásios
Malá kaplička z 18. století je významná hlavně tím, že byla postavena na zbytcích základů věže pocházející z antického období. Asi 5 metrů západně se nachází pozůstatky 3,2 m široké zdi náležející v antice k opevnění Alkinoova přístavu. Její západovýchodní průběh svědčí o tom, že záliv dříve sahal dále do vnitrozemí ostrova.

Ženský klášter Moní Efimía
Také tento pozdně středověký klášter stojí na pozůstatcích z antiky. Nález sloupů v polovině minulého století dal vzniknout hypotéze, podle níž se měl nejvýznamnější chrám Héry nalézat nedaleko. Archeologické průzkumy (1912) vynesly na světlo jeden dětský hrob a základové zdi obytných domů.

Bazilika Paleópolis
Jde o bývalou pětilodní baziliku pocházející z 5. století, která byla vystavěna na základech římského Odeonu. Mohutnost stavby nás i dnes přesvědčí, že tato byzantská bazilika patřila svého času k největším v celém Řecku. Místy se na podlaze vyskytuje mozaika, která je pokryta pískem (část se nachází také v Byzantském muzeu). Zřejmě v druhé polovině minulého tisíciletí byla bazilika vypálena a na jejím místě pak byla vystavěna nová, tentokráte trojlodní. Po nájezdech Normanů nebo Arabů byla ve 12. století zničena a na místě pak vyrostla jen jednolodní stavba, jejíž podobu nám přibližují dnešní pozůstatky.

Římské lázně I
Jedná se o zbytky římských lázní založených v 1. nebo 2. století, které byly funkční až do 5. století. Objeveny byly při archeologických pracích roku 1961. Dle Thukydyda se někde v těchto místech měla nalézat řecká agora (městské tržiště, centrum veřejného života).

Římské lázně II
Jedná se zde o zbytky základových zdí a silnice nákladně vybudovaných římských lázní ze
3. století.

Chrám a pramen Kardáki
Pramen Kardáki se nachází několik desítek metrů od objektu zámečku Mon Repós. Tento
pramen zde prýští již od antických dob, na což odkazují i zbytky zdiva na břehu moře.

Podobná miesta

Kontaktujte nás

Chcem získavať informácie o zaujímavých produktoch a ponukách a rád vám poskytnem spätnú väzbu k vašim službám
Chcem, aby ste obsah a ponuky prispôsobili mojim záujmom a preferenciám